จากอดีตสู่ปัจจุบันที่ดินแห้งแล้งกลายเป็นทุ่งกุลาสดใส (ตอน ๑)

หากลองย้อนหลังไปก่อนประวัติศาสตร์ ในเขตพื้นที่ที่เรียกว่า สุรินทร์ มหาสารคาม บุรีรัมย์ ยโสธร และร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินแอ่งโคราช ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาและเทือกเขา มีเทือกเขาพนมรุ้งและเทือกเขาภูพานเป็นหลัก ที่ทอดตัวข้ามโค้งฟ้ามาล้อมรอบพื้นที่แห่งดังกล่าวไว้ในอ้อมเขา

เมื่อประมาณ 10,000 – 15,000 ปี ย้อนหลังขึ้นไปพื้นที่ดังกล่าว เคยเป็นทะเลลึกกว้างใหญ่ไพศาล เรียกกันในประวัติศาสตร์ว่า ทะเลโคราช (บันทึกตำนานกัมพุชงคนางค์) จารึกของกษัตริย์วงศ์สตรึงเต็ง)

ต่อมาในช่วงปีก่อนประวัติศาสตร์ 5,000 – 6,000 ปี เกิดการเคลื่อนตัวของผิวโลก ทำให้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงสภาพไปมาก นั้นคือ สภาพของทะเลโคราช แห้งหายไปทั้งหมด เกิดเป็นดินเทือกเขาภูพาน เทือกเขาพนมรุ้ง พร้อมกับภูเขาไฟพนมเพลิง( ชื่อเรียกเดิมของภูเขาพนมรุ้ง  ) ซึ่งระเบิดขึ้นหลายครั้งและในที่สุดก็มอดดับลง ภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเดินของสายลาวา

หลังจากนั้นมา 2,000 – 4,000 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ เกิดทุพภิกขภัย พื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดน้ำท่วมใหญ่กลายเป็นทะเลสาบกลางแอ่งแห่งนี้ และเมื่อ 1,000- 2,000 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง กลายเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาล มีแม่น้ำขนาดเล็กใหญ่ผ่านกลางทุ่งจากฝั่งมหาสารคาม ข้ามทุ่งผ่านเมืองร้อยเอ็ดไปลงแม่น้ำชี และไหลเลยไปลงแม่น้ำโขง ในเขตเมืองยโสธร และอำนาจเจริญ (ปัจจุบัน) และยังมีลำน้ำไหลขนานขอบพื้นที่อีกหลายสาย

ในพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724 – 1763 ) ครองเมืองพระนคร เป็นช่วงเวลาที่ขอมมีอำนาจเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มที่และนั่นคือการสร้างปราสาทอโรคยาศาล เทวสถานต่างๆ ไว้เป็นอันมาก ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่า ทุ่งเสียว และเรียกแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางทุ่งเสียวว่า แม่น้ำเสียว

ตำนานอีสานกล่าวถึงว่าชื่อทุ่งเสียว เพราะเป็นที่ที่มีต้นไม้พื้นถิ่นที่มีชื่อว่า ต้นเสียว อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก่อนเรียกที่ดินบริเวณนี้ว่า ดงเสียว เพราะพื้นที่เป็นป่าดงดิบ แต่ต่อมาเกิดทุพภิกขภัยดังกล่าวบริเวณทุ่งเสียว จึงกลับกลายเป็นพื้นดินแห้งแล้ง มีบริเวณที่ดินกว้างขวางมากมายถึง 2 ล้านไร่ และพื้นที่ของทุ่งเสียว จำนวน 1 ล้านไร่นั้น อยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบัน

อตีตของทุ่งกุลาร้องไห้สภาพผิวดิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *