จากอดีตสู่ปัจจุบันที่ดินแห้งแล้งกลายเป็นทุ่งกุลาสดใส (ตอน ๓)

ในสมัยที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แผ่ขยายอาณาเขตเข้ามาครอบคลุมภาคอีสานทั้งหมด ตั้งแต่ภาคอีสานใต้ ที่ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ในพื้นที่ดินอีสานกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม ในพื้นที่ดินอีสานเหนือ ซึ่งมีจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ และ หนองคาย ได้สร้างเทวสถานต่างๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะปราสาท เทวสถานรูปเคารพ และที่สำคัญคือ อโรคยาศาล คือสถานที่ที่ทรงสร้างไว้เพื่อเป็นแหล่งรักษาโรค ที่เกิดกับประชาชนในปกครองของพระองค์ ซึ่งหมายถึงที่ที่อาณาเขตของพระองค์แผ่ไปถึงในอโรคยาศาล จะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นบรรณศาล หมายถึงแหล่งค้นคว้าเรียนรู้ (เหมือนห้องสมุด)

ในบริเวณทุ่งเสียวในส่วนที่ดินมีลำน้ำพริมชอบทุ่ง จะมีอโรคยาศาลและบรรณศาลอยู่เป็นช่วงๆ เป็นเส้นทางจากเมืองพระนครเข้ามาสู่ทุ่งเสียว นับได้ถึง 5 อโรคยาศาล และไก้เสด็จมาตรวจดูการก่อสร้าง และได้สร้างพลับพลาที่ประทับระหว่างตรวจการก่อสร้างลำน้ำนั้น จึงมีชื่อเรียกว่า ลำน้ำพลับพลามาจนถึงแจจุบัน

มีปราสาทและอโรคยาที่สร้างไว้ช่วงบริเวณใกล้ลำน้ำสัยวต่อลำน้ำพลับพลา (ปัจจุบันตื้นเขินไปบ้าง จนขาดเป็นห้วงๆ ดูไม่เป็นลำน้ำอย่างในสมัยโบราณ) ที่พอจะเอ่ยอ้างได้คือ

กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ ซึ่งประกอบด้วยปรางค์ 3 หลัง บรรณาลัย และอโรคยาศาล

กู่โพนระฆัง ที่ตั้งบ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ มีปรางค์พระประธาน 1 หลัง บรรณาลัย และอโรคยาศาล

กู่โพนวิท ที่ตั้งอยู่บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ ห่างจากกู่กาสิงห์ไปทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร

กู่เมืองบัว ที่ตั้งเมืองบัว ตำบลเมืองบัว เป็นปราสาทสถิตเทพเคารพ มีพระศิวะและพระอุมา เป็นต้น

ดังที่ได้บอกไว้แล้วว่า บริเวณทุ่งเสียนี้ ต่อมาได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ กลายม้เป็นทุ่งร้าง แห้งแล้ง ดินแตกระแหง ไม่มีน้ำเลยสักหยดเดียว (ในทางตรงกันข้าม ในฤดูน้ำหลากทุ่งเสียจะกลายเป็นทะเลสาบ) ดังนั้นเมื่อนับวันเวลาจากปัจจุบันย้อนหลังไปราว 200 – 300 ปี สภาพทุ่งเสียวจึงเป็นสภาพพื้นที่แห้งแล้ง ปราศจากพืชพันธุ์ใดๆที่จะงอกงามได้

และด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นตำนานของคำว่า ทุ่งกุลาร้องให้ หรือชื่อทุ่งเสียว กลายมาเป็นทุ่งกุลาร้องไห้ ได้อย่างไรมีตำนานหลายกระแส

แต่ละกระแสเราจะมาพูดถึงในตอนต่อไป

ทุ่งกุลาร้องไห้แนวใหม่ทุ่งกุลาสดใสแนวใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *