หน้าตัดของดิน และ ชั้นดิน

หากเราลองมองดินตามแนวดิ่ง โดยการขุดเจาะลงไปให้ลึกจะประกอบเป็นชั้นของดินที่ถูกทับถมขนาดไปกับผิวดิน เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า หน้าตัดดิน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆเรียกมันว่า ชั้นดิน ซึ่งโดยทั่วไปจะพบหน้าตัดของดินอยู่ที่ประมาณ 4 ชั้น คือดินชั้นบนเป็นดินชึ้น A (A-Horizon) ดินถัดลึกลงไปคือดินชั้นล่าง เป็นดินชั้น B (B-Horizon) ส่วนดินชั้นที่ 3 คือชั้นที่เป็นวัตถุต้นกำเนินของดิน ซึ่งอยู่ในช่วงที่วัตถุต้นกำเนินของดินกำลังสลายตัว พร้อมที่จะกลายเป็นดินชั้น C ( C-Horentzon ) สำหรับชั้นล่างสุดเป็นชั้นที่ถูกเรียกว่าหินดาน Bedrock) ยังมีรูปร่างลักษณะของวัตถุที่ยังไม่ได้ทำการสลายตัว เช่น หิน แร่

ชั้นของดิน และ ชนิดของดินแต่ละชั้น

ชนิดของของดินที่ใช้ทำการเกษตร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของพืชที่ปลูกได้ คือ

  1. ดินนา หรือ หน้าดิน คือดินที่ใช่ปลูกข้าวเป็ส่วนใหญ่ สภาพของดินเป็นที่ราบลุ่มสามารถมีน้ำขังอยู่ ปีละไม่น้อยกว่า 3-4 เดือน เนื้อดินที่เหมาะสมต้องมีลักษณะที่ค่อนข้างละเอียดเป็นดินเหนียว การระบายน้ำของดินไม่ค่อยดีสามารถทำให้น้ำท่วมขังได้ มีลักษณะทั่วไปคือผิวดินจะมีน้ำสูงประมาณ 5 ซม. สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชั้น คือ ชั้นที่มีอากาศออกซิเจน กับชั้นที่ไม่มีอากาศออกซิเจน

    ชั้นดินนา

    ไดอะแกรมสมมุติฐานของดินนาทั่วไป

  2. ดินไร่ ซึ่งเป็นดินที่มีความหมายตรงข้ามกับดินนา คือดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่มีสภาพน้ำท่วมขังอยูบริเวณที่ราบสูงหรือที่ดอน ลักษณะทั่วไปคือบนผิวดินจะมีชั้นของอินทรียวัตถุหน้าประมาณ 0-2 เซนติเมตร ในระดับชั้นดิรอีก 0-30 เซนติเมตร ซึ่งแบ่งออกเป๋น A11 และ A12 ซึ่งดินชั้นบนจะเป็นชั้นที่มีการสะสมของอินทรียวัตถุ และมีการชะล้าง สำหรับดินชั้นล่างมี 2 ชั้น คือ B21 และ B22 อยู่ในระดับ 30-120 เซนติเมตร เป็นชั้นที่มีการสะสม เช่น ดินเหนียว เหล็ก และอลูมินัมออกไซด์

    ชั้นดินไร่

    ไดอะแกรมลักษณะหน้าตัดของดินไรทั่วๆ ไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *