คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2015

จากอดีตสู่ปัจจุบันที่ดินแห้งแล้งกลายเป็นทุ่งกุลาสดใส (ตอน ๓)

ในสมัยที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แผ่ขยายอาณาเขตเข้ามาครอบคลุมภาคอีสานทั้งหมด ตั้งแต่ภาคอีสานใต้ ที่ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ในพื้นที่ดินอีสานกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม ในพื้นที่ดินอีสานเหนือ ซึ่งมีจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ และ หนองคาย ได้สร้างเทวสถานต่างๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะปราสาท เทวสถานรูปเคารพ และที่สำคัญคือ อโรคยาศาล คือสถานที่ที่ทรงสร้างไว้เพื่อเป็นแหล่งรักษาโรค ที่เกิดกับประชาชนในปกครองของพระองค์ ซึ่งหมายถึงที่ที่อาณาเขตของพระองค์แผ่ไปถึงในอโรคยาศาล จะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นบรรณศาล หมายถึงแหล่งค้นคว้าเรียนรู้ (เหมือนห้องสมุด)

ในบริเวณทุ่งเสียวในส่วนที่ดินมีลำน้ำพริมชอบทุ่ง จะมีอโรคยาศาลและบรรณศาลอยู่เป็นช่วงๆ เป็นเส้นทางจากเมืองพระนครเข้ามาสู่ทุ่งเสียว นับได้ถึง 5 อโรคยาศาล และไก้เสด็จมาตรวจดูการก่อสร้าง และได้สร้างพลับพลาที่ประทับระหว่างตรวจการก่อสร้างลำน้ำนั้น จึงมีชื่อเรียกว่า ลำน้ำพลับพลามาจนถึงแจจุบัน

มีปราสาทและอโรคยาที่สร้างไว้ช่วงบริเวณใกล้ลำน้ำสัยวต่อลำน้ำพลับพลา (ปัจจุบันตื้นเขินไปบ้าง จนขาดเป็นห้วงๆ ดูไม่เป็นลำน้ำอย่างในสมัยโบราณ) ที่พอจะเอ่ยอ้างได้คือ

กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ ซึ่งประกอบด้วยปรางค์ 3 หลัง บรรณาลัย และอโรคยาศาล

กู่โพนระฆัง ที่ตั้งบ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ มีปรางค์พระประธาน 1 หลัง บรรณาลัย และอโรคยาศาล

กู่โพนวิท ที่ตั้งอยู่บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ ห่างจากกู่กาสิงห์ไปทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร

กู่เมืองบัว ที่ตั้งเมืองบัว ตำบลเมืองบัว เป็นปราสาทสถิตเทพเคารพ มีพระศิวะและพระอุมา เป็นต้น

ดังที่ได้บอกไว้แล้วว่า บริเวณทุ่งเสียนี้ ต่อมาได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ กลายม้เป็นทุ่งร้าง แห้งแล้ง ดินแตกระแหง ไม่มีน้ำเลยสักหยดเดียว (ในทางตรงกันข้าม ในฤดูน้ำหลากทุ่งเสียจะกลายเป็นทะเลสาบ) ดังนั้นเมื่อนับวันเวลาจากปัจจุบันย้อนหลังไปราว 200 – 300 ปี สภาพทุ่งเสียวจึงเป็นสภาพพื้นที่แห้งแล้ง ปราศจากพืชพันธุ์ใดๆที่จะงอกงามได้

และด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นตำนานของคำว่า ทุ่งกุลาร้องให้ หรือชื่อทุ่งเสียว กลายมาเป็นทุ่งกุลาร้องไห้ ได้อย่างไรมีตำนานหลายกระแส

แต่ละกระแสเราจะมาพูดถึงในตอนต่อไป

ทุ่งกุลาร้องไห้แนวใหม่ทุ่งกุลาสดใสแนวใหม่

จากอดีตสู่ปัจจุบันที่ดินแห้งแล้งกลายเป็นทุ่งกุลาสดใส (ตอน ๒)

ประวัติศาสตร์ขอมกล่าวถึงพื้นที่ดังกล่าวว่า ล่วงมาถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 หลังจากพรพุทธเจ้าสุริยวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1545 – 1550) ทรงเข้ายึดเมืองพระนคร และเสด็จขึ้นครองราชย์ ณ เมืองพระนคร ในปี พ.ศ. 1545 แล้วทรงแผ่อำนาจของอาณาจักรกัมพูชา เข้ามายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของสุวรรณภูมิ (คือที่ตั้งประเทศสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบัน) ขณะที่วัฒนธรรมทวารวดีเริ่มสลายลง พื้นที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มปรากฏร่องรอยหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับกิจพิธีทางศาสนาและชีวิตประจำวัน ที่มีรูปแบบศิลปะขอมหรือที่เรียกว่า ศิลปะลพบุรี เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่สมัยนี้ต่อเนื่องลงไปจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724 – 1763) โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนล่างของตัวจังหวัด ตั้งแต่อำเภอธวัชบุรี สุวรรณภูมิ เกษตรวิสัย โพนทราย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสภาพพื้นที่ทางตอนล่าง อันเป็นที่ดินราบลุ่มมีอาณาบริเวณกว้างขวางครอบคลุมแม่น้ำสายหลักหลายสาย ทั้งแม่น้ำมูล แม่น้ำชี ลำน้ำสาขาและยังตั้งอยู่กึ่งกลางเส้นทางการติดต่อระหว่างเมืองพระนครกับพื้นที่ราบอีสานตอนบน หรือแอ่งสกลนคร นอกจากนั้นบริเวณดังกล่าวยังเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์แห่งหนึ่งของภูมิภาคมาแล้ว ตั้งแต่สมัยย้อนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เริ่มมีสังคมเกษตรกรรม การผลิตเกลือ ในชั้นหลังอาจมีผลที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการค้าของชุมชน จึงมีผู้คนอาศัยกันหนาแน่น เป็นผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ซึ่งยืนยันประวิติศาสตร์พื้นที่แห่งนี้ ครั้งก่อนประวัติศาสตร์นับหมื่นปีว่าเคยเป็นทะเลมาก่อน

ซึ่งยังมีผลต่อการขยายอำนาจของขอม ด้วยเหตุที่หวังจะเข้ามายึดพื้นที่การผลิตเกลือสินเธาว์ ที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต พื้นที่ดินนั้นยังมีร่องรอยให้เห็นอยู่ในเขตอำเภอเสลภูมิ ที่เรียกว่า บึงเกลือ ซึ่งมีที่ตั้งห่างจากตัวอำเภอไปจังหวัดยโสธร ประมาณ 10 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ถึง 7,500 ไร่ ริมบึงมีหาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศคล้ายชายทะเล

ในตอนนี้เรากลายถึงไว้เพียงเท่านี้ ในตอนหน้าเราจะกล่าวถึงในเรืองไหนติดตามได้ใน จากอดีตสู่ปัจจุบันที่กลายเป็นทุ่งกุลาสดใส ตอน ๓
ภาพอดีตของทุ่งกุลาร้องไห้

สภาพที่ดินในอดีตของทุ่งกุลาร้องไห้

จากอดีตสู่ปัจจุบันที่ดินแห้งแล้งกลายเป็นทุ่งกุลาสดใส (ตอน ๑)

หากลองย้อนหลังไปก่อนประวัติศาสตร์ ในเขตพื้นที่ที่เรียกว่า สุรินทร์ มหาสารคาม บุรีรัมย์ ยโสธร และร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินแอ่งโคราช ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาและเทือกเขา มีเทือกเขาพนมรุ้งและเทือกเขาภูพานเป็นหลัก ที่ทอดตัวข้ามโค้งฟ้ามาล้อมรอบพื้นที่แห่งดังกล่าวไว้ในอ้อมเขา

เมื่อประมาณ 10,000 – 15,000 ปี ย้อนหลังขึ้นไปพื้นที่ดังกล่าว เคยเป็นทะเลลึกกว้างใหญ่ไพศาล เรียกกันในประวัติศาสตร์ว่า ทะเลโคราช (บันทึกตำนานกัมพุชงคนางค์) จารึกของกษัตริย์วงศ์สตรึงเต็ง)

ต่อมาในช่วงปีก่อนประวัติศาสตร์ 5,000 – 6,000 ปี เกิดการเคลื่อนตัวของผิวโลก ทำให้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงสภาพไปมาก นั้นคือ สภาพของทะเลโคราช แห้งหายไปทั้งหมด เกิดเป็นดินเทือกเขาภูพาน เทือกเขาพนมรุ้ง พร้อมกับภูเขาไฟพนมเพลิง( ชื่อเรียกเดิมของภูเขาพนมรุ้ง  ) ซึ่งระเบิดขึ้นหลายครั้งและในที่สุดก็มอดดับลง ภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเดินของสายลาวา

หลังจากนั้นมา 2,000 – 4,000 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ เกิดทุพภิกขภัย พื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดน้ำท่วมใหญ่กลายเป็นทะเลสาบกลางแอ่งแห่งนี้ และเมื่อ 1,000- 2,000 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง กลายเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาล มีแม่น้ำขนาดเล็กใหญ่ผ่านกลางทุ่งจากฝั่งมหาสารคาม ข้ามทุ่งผ่านเมืองร้อยเอ็ดไปลงแม่น้ำชี และไหลเลยไปลงแม่น้ำโขง ในเขตเมืองยโสธร และอำนาจเจริญ (ปัจจุบัน) และยังมีลำน้ำไหลขนานขอบพื้นที่อีกหลายสาย

ในพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724 – 1763 ) ครองเมืองพระนคร เป็นช่วงเวลาที่ขอมมีอำนาจเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มที่และนั่นคือการสร้างปราสาทอโรคยาศาล เทวสถานต่างๆ ไว้เป็นอันมาก ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่า ทุ่งเสียว และเรียกแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางทุ่งเสียวว่า แม่น้ำเสียว

ตำนานอีสานกล่าวถึงว่าชื่อทุ่งเสียว เพราะเป็นที่ที่มีต้นไม้พื้นถิ่นที่มีชื่อว่า ต้นเสียว อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก่อนเรียกที่ดินบริเวณนี้ว่า ดงเสียว เพราะพื้นที่เป็นป่าดงดิบ แต่ต่อมาเกิดทุพภิกขภัยดังกล่าวบริเวณทุ่งเสียว จึงกลับกลายเป็นพื้นดินแห้งแล้ง มีบริเวณที่ดินกว้างขวางมากมายถึง 2 ล้านไร่ และพื้นที่ของทุ่งเสียว จำนวน 1 ล้านไร่นั้น อยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบัน

อตีตของทุ่งกุลาร้องไห้สภาพผิวดิน

ระบบดาวเทียมเพื่อการนำหน การสำรวจรังวัดภาคสนาม

การสำรวจรังวัด เป็นวิธีทำงานภาคสนามเพื่อหาข้อมูลทางตำแหน่งของสิ่งที่อยู่บนปรือใกล้ผิวโลก แล้วนำมาคำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่ต้องการ ในรังวัดเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีความจำเป็นก็คือ ต้องมีระบบพิกัดอ้างอิง เพื่อการกำหนดตำแหน่งของรายละเอียดที่ได้ถ่ายทอดจากพื้นผิวภูมิประเทศลงบนแผนที่ตามข้อกำหนดความถูกต้อง เพื่อที่จะนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นในการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลรางวัด หรือแผนที่ตามความต้องการดังกล่าว ก่อนอื่นต้องมีหมุดหลักฐานถาวรที่มีค่าพิกัดที่ได้รับการยอมรับ ด้วยวิธีการที่ใช้กันอยู่คือสามเหลี่ยม   และการทำวงรอบ โดยอาศัยวิธีการรังวัดมุมและระยะ และนำมาคำนวณหาค่าพิกัดสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป

ดาวเทียมวงโคจรดาวเทียม

 

 

 

 

 

ปัจจุบัน ความจำเป็นในการรังวัดเพื่อสร้างหมุดหลักฐานเพิ่มมากขึ้น และจะต้องเพิ่มให้มีปริมาณให้มีจำนวนมากเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวรที่มีรายละเอียดหนาแน่น  มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยปละเร็วด้วยการกำหนดตำแหน่งด้วยวิธีเดิม ซึ่งมีขีดความสามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างมีขีดจำกัด เนื่องมาจากปัญหาด้านกำลังคน ค่าใช้จ่ายและเครื่องมือ การกำหนดต่ำแหน่งด้วยดาวเทียม จึงเริ่มเข้ามามีบทบาท ตั้งแต่ ค.ศ.1967 ด้วยระบบดาวเทียมเพื่องานรังวัด ที่มีชื่อว่า TRANSIT

ระบบ TRANSITเป็นระบบนำหนด้วยดาวเทียมของกองทัพเรือ แห่งอเมริกา พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ แห่งมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ระบบประกอบด้วยดาวเทียม จำนวน 6 ดวง อยู่สูงจากพื้นโลก 1,075 กิโลเมตรปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศแต่ไม่ 24 ชั่วโมง สามารถรังวัดตำแหน่งได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องโยงยืดกับหมุดที่ทราบค่า หรือที่เรียกว่า การกำหนดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ จึงทำให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานลงสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายถึงแม้เครื่องมือจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเมือเทียบกับผลลัพที่ตามมา แต่ระบบ TRANSIT ได้สินสุดการปฏิบัติงานเมือประมาณค.ศ.1995 และระบบใหม่ที่เข้ามาแทนที่ก็คือ ระบบ GPS ในปัจจุบันมีระบบดาวเทียมเพื่อการนำหนที่คล้ายคลึงกันกับระบบ GPS หลายระบบ เช่น GLONASS ของรัสเซีย GALILEO เป็นระบบที่พัฒนาโดยสหภาพยถโรปและองค์การอวกาศแห่งยุโรป BEIDOU โดยประเทศจีน โห้บริการเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งของจีน ในอนาคตรัสเซียยังมีแผนที่จะพัฒนาระบบให้ครอบคลุมทั่วโลกโดยใช้ชื่อว่า COMPASS และ QZSS ของญี่ปุ่น